Kosteusmittaus koko pääkaupunkiseudulla(Espoo-Vantaa-Hki-Porvoo) porareikä- ja näytepalamenetelmin

AK Kosteusmittaus Oy tekee kosteusmittauksia pääosin näytepala- ja porareikämittauksin uudis- ja saneerauskohteissa. Varmista aina, että saat henkilösertifioidun Rakenteiden kosteuden mittaajan.
Toiminta-alueemme kattaa Järvenpään ohella Tuusulan, Keravan sekä muun Uusimaan. Kaikki kosteusmittauksissa käyttämämme mittausmenetelmät mittaavat suhteellista kosteutta (Rh%)

Meillä on käytössämme useita erilaisia mittareita ja mittausmenetelmiä, joista valitsemme aina sopivimmat kulloinkin mitattavan rakenteen perusteella. Kokeneet sertifioidut kosteusmittaajamme ymmärtävät kosteustekniikkaa, mikä on tarpeen, sillä kosteus siirtyy eri rakenteissa eri tavoin ja rakenteilla on myös omat tasapainokosteutensa. Meiltä voit tilata sertifioidun ja RT-kortin mukaisen kosteusmittauksen, kohteen rakenteesta riippumatta. Saat aina yhtä ammattitaitoista ja luotettavaa palvelua. Teemme kosteusmittauksia muun muassa Vantaalla, Tuusulassa sekä muualla Uudenmaan alueella. Ota siis yhteyttä jo tänään ja tilaa/varaa kosteusmittaus kauttamme!

AK Kosteusmittaus Oy

AK Kosteusmittaus Oy performs moisture measurements for real estate and buildings throughout the Uusimaa region (Järvenpää, Kerava and Tuusula). The company was founded in 2017 and we are based in the city of Järvenpää. We have altogether over 35 years experience in the construction industry. If you would like to ask more about our services please contact us. Emme palvele englanniksi

Porareikämittaus
Näytepalamittaus

Betonin kosteusmittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaamisen (Rh %) suoritamme joko näytepala- tai porareikämittauksena RT 103333( RT 14 – 10984) -ohjekortin mukaisesti. Betonin kosteusmittaus antaa tietoa betonin suhteellisesta kosteudesta valitulta mittaussyvyydeltä. Mittauksella varmistetaan, että betonivalu on riittävän kuiva päällystämistä varten eri arviointisyvyyksiltä ja pinnasta. Etenkin kosteina vuodenaikoina kuivuminen hidastuu merkittävästi. Betonin suhteellisen kosteuden mittaamisen tulosten on oltava päällystevalmistajan antamissa ohjearvoissa. Mikäli päällyste asennetaan vielä osittainkin kostean betonin päälle, voi tuloksena olla kosteusvaurio.

Betonin kosteusmittauksen jälkeen saat meiltä kosteusmittausraportin. Kosteusmittausraportti on omiaan nostamaan rakennuksen arvoa, sillä se toimii todisteena siitä, että kosteusmittaukset on hoidettu asianmukaisesti ja sertifioidusti, ennen päällystysvaihetta.

Muut mittaustavat: piikki- ja viiltomittaus

Joustavien pinnoitemateriaalien välistä voimme mitata (Rh %) kosteuden viiltomittauksella, kuten esimerkiksi pinnoitemateriaalin ja alustan välistä (matto). Mittauksen teemme pienestä viiloista (4–5 cm), jonka voi paikata huomaamattomasti mittauksen jälkeen.

Puurakenteissa kosteus mitataan piikkimittauksella (teflonpäällysteiset piikit), mittaustavalla saadaan mitattua puun kosteus painoprosentteina (p-%) luotettavasti ja oikealta syvyydeltä. Tyypillisiä mittauskohteita ovat muun muassa seinien alaohjauspuut ja yläpohjien puurakenteet.

Piikkimittaus: syvyys 40mm

Valitse kosteusmittauksen tekijäksi kokenut ammattialainen

Rakenteen kosteusmittauksilla tarkoitetaan rakenteen sisäisen kosteuden mittaamista. Mittauksilla saadaan luotettavat mittaustulokset rakenteen kosteusjakautumasta. Rakenteellisten mittausten toteuttaminen on kuitenkin haasteellista suorittaa vahingoittamatta pintamateriaaleja. Mittausten suorittamiseksi joudutaan poraamaan kahdesta kolmeen kappaletta halkaisijaltaan 8–16 millimetrin kokoista mittausreikää aina kutakin mitattavaa rakennekohtaa kohden. Syvyydet vaihtelevat rakenteen paksuuden, materiaalin, mittaustavan ja haettavan tiedon mukaan.

On helppo ymmärtää painovoimainen veden valuminen ja vielä kosteuden kondensoituminenkin, mutta diffuusiolla ja kapillaarisesti siirtyvän kosteuden arvioiminen saattaa usein tuottaa ongelmia. Tätä varten onkin hyvä käyttää näiden asioiden mittaamisessa  sertifioituja ammattilaisia, joilla on riittävät tiedot ja taidot kyseisten ongelmien kanssa toimimiseen. Yritykseltämme saat kattavat ja ammattitaidolla toteutetut rakenteiden kosteusmittauksen palvelut tilanteessa kuin tilanteessa.

Jätä yhteydenottopyyntö / lähetä viesti
Olen lukenut tietosuojaselosteen ja hyväksyn sen ehdot lähettäessäni lomakkeen tiedot.